Selkokielen koulutukset

Miten selkokielen tarve huomioidaan työyhteisössäsi? Haluatko oppia tuottamaan saavutettavaa kieltä? Kun hallitset selkokielen periaatteet, olet mukana luomassa tasa-arvoisempaa Suomea yli puolelle miljoonalle selkokieltä tarvitsevalle ihmiselle.

Järjestämme koulutuksia, joissa harjoitellaan kirjoittamaan tai puhumaan selkokielen periaatteiden mukaista kieltä. Kokeneet kouluttajamme auttavat suunnittelemaan organisaatiollesi sopivimman koulutuskokonaisuuden.

Opi kirjoittamaan selkokieltä

Kun osaat tuottaa selkokielistä tekstiä, viestintäsi tavoittaa suurimman osan suomalaisista. Koulutuksissamme selkokielen teoriatieto ja käytännön kirjoitusharjoitukset auttavat sinua kehittämään selkokirjoittamisen taitoasi. Koulutuksen pääpaino on informoivissa teksteissä, kuten verkko-, ohje- ja esiteteksteissä.

Koulutuksessa opit esimerkiksi

 • mitä selkokielellä tarkoitetaan ja miten se eroaa selkeästä kielestä
 • ketkä tarvitsevat selkokieltä
 • mikä suomen kielessä on helppoa tai vaikeaa ihmisille, joilla on kielellisiä vaikeuksia
 • miten kirjoitat selkokieltä
 • millainen ulkoasu tukee selkojulkaisua.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka tuottavat erilaisia tekstejä selkokieltä tarvitseville ihmisille. Kirjoitusharjoituksissa voidaan hyödyntää organisaationne omia tekstejä.

Opi puhumaan selkokieltä

Selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen taidot ovat hyödyksi kaikissa työtehtävissä, joissa kohdataan selkokieltä tarvitsevia ihmisiä. Kun osaat yksinkertaistaa omaa puhettasi ja tukea puhekumppaniasi keskustelussa, tarjoat hänelle tilaisuuksia osallistua ja toimia vuorovaikutuksessa.

Koulutuksessamme yhdistetään selkokielen tutkimustietoa käytännön puhe- ja vuorovaikutusharjoituksiin. Koulutuksessa opit esimerkiksi

 • miten yksinkertaistat omaa puhettasi
 • mikä suomenkielisessä puheessa on helppoa tai vaikeaa ihmiselle, jolla on kielellisiä vaikeuksia
 • kuinka tuet selkokieltä tarvitsevaa ihmistä aktiiviseen osallisuuteen keskustelutilanteessa
 • miten väärinymmärryksistä päästään yhteisymmärrykseen.

Koulutus sopii kaikille selkopuheesta kiinnostuneille, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetus- ja ohjaustyön ammattilaisille ja asiakaspalvelutehtävissä toimiville. Koulutuksessa voidaan käsitellä tarkemmin erilaisia puhetilanteita, kuten asiakaspalvelua tai opetuspuhetta organisaationne toiveiden mukaan.

Tilaa koulutus selkokielestä

Jos haluat tilata selkokielen koulutuksen omaan organisaatioosi, pyydä tarjous ja kerro toiveistanne.

Kerro viestissäsi alustavasti

 1. mihin organisaatioon koulutus tulee
 2. mistä koulutusaiheista olet kiinnostunut
 3. minkälaista koulutusta toivot, esimerkiksi perustietoa selkokielestä vai syventävää työpajaa
 4. keille koulutus on tarkoitettu ja kuinka monta osallistujaa siinä on
 5. mikä on koulutuksen oppimistavoite
 6. mikä on toiveesi koulutuksen ajankohdasta.

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian ja kysymme tarvittaessa lisätietoja. Sen jälkeen saat tarjouksen koulutuksesta. Koulutuksen hinta räätälöidään tilauskohtaisesti.

Kun olemme tehneet sopimuksen koulutuksen järjestämisestä, kouluttajamme ottaa sinuun yhteyttä. Voitte sopia yhdessä koulutuksen ajankohdasta ja sisällöstä.

Koulutuksen pituus

Suosittelemme, että pidemmät etäkoulutukset jaetaan useammalle päivälle. Voit valita koulutuksen pituuden esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • 2 tuntia: johdatus selkokieleen ja pieniä harjoituksia
 • 2 + 2 tai 3 + 1 tuntia: perustietoa selkokielestä ja lyhyitä harjoituksia
 • 4 + 2 tuntia: perustietoa selkokielestä, pieniä harjoituksia ja yksi laajempi kirjoitustehtävä.

Osallistujille on mahdollista myös teettää kirjoitustehtävä koulutuskertojen välillä. Jos tehtävistä halutaan kouluttajalta palautetta, sen hinnoittelusta sovitaan erikseen.

Kouluttajamme

Leealaura Leskelä

FT Leealaura Leskelä on Selkokeskuksen kehittämispäällikkö, selkokielen asiantuntija ja kouluttaja. Hän on ollut mukana kehittämässä muun muassa selkokielen ohjeistuksia, selkokielen mittaria ja kotimaista ja kansainvälistä selkotoimintaa. Väitöstutkimuksessaan Leskelä tarkasteli selkokielen toteutumista puheessa ja vuorovaikutuksessa. Hän kouluttaa sekä puhutusta että kirjoitetusta selkokielestä.

Jenni Stolt

Jenni Stolt

FM Jenni Stolt työskentelee Selkokeskuksen suunnittelijana ja selkokielen asiantuntijana. Pro gradu -tutkielmassaan hän tutki selkokielisten uutistekstien ymmärrettävyyttä selkokielen kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä haastattelemalla. Stoltilla on kokemusta sekä puhutun että kirjoitetun selkokielen koulutuksista.

Eliisa Uotila

Eliisa Uotila

FM Eliisa Uotila on Selkokeskuksen suunnittelija, selkokielen kouluttaja ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän on perehtynyt erityisesti kirjoitettuun selkokieleen sekä selkokirjallisuuteen.