Työvälineitä kehitysvamma-alan lähijohtamiseen

Kehitysvamma-alan lähijohtamisessa tarvitaan taitoa ylläpitää ja edistää ammatillisesti orientoitunutta keskusteluilmapiiriä ja toimintaa, jonka lähtökohtana ovat palvelua käyttävien ihmisten omat elämäntavoitteet.

Käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen koulutus antaa välineitä lähityön johtamiseen. Koulutus on tarkoitettu kehitysvamma-alan palveluyksiköiden esihenkilöille, jotka johtavat päivittäistä asiakastyötä asumisessa, työ- ja päivätoiminnassa, kuntoutusyksiköissä tai muissa vastaavissa palveluissa.

Ohjelma:

Koulutuksessa opimme yhdessä ja keskitymme käyttöön otettaviin toimintamalleihin. Jaamme osaamista ja kokemuksia, joita peilataan luentoihin ja materiaaleihin. Koulutusmateriaaleista saat pohjat oman ja yksikön työn kehittämiseen.

Päivän aikana keskitymme kolmeen teemaan.

  1. Muutos alkaa johtajan mielentilasta – näkökulmia johtamiseen ja sen kehittämiseen

Johtajan asenteella, huomion suuntaamisella ja vuorovaikutuksella on ratkaisevan tärkeä rooli yksiköiden kehittymisessä. Millaista kehitystä toivon yksikössäni ja mitä se edellyttää minulta? Miten muutos näkyy päivittäisessä toiminnassani? Millaisia vaikutuksia toiminnaltani odotan?

Tutustumme helposti käyttöön otettaviin työkaluihin, jotka auttavat ohjaamaan omaa kehitystä ja lisäämään mielen joustavuutta ja energiaa.

  • Myönteinen työilmapiiri – miten se luodaan ja ylläpidetään?

Hyvällä johtamisella voimme vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin, keskustelukulttuuriin ja työmotivaatioon. Mutta mitä helposti toteutettavaa voidaan tehdä kaiken kiireen keskellä työilon löytämiseksi?

Päivän toisessa osassa käsittelemme toimintamalleja, jotka yhdistävät hyvän ilmapiirin yksiköitä. Valitse niistä omaan työyhteisöösi sopivat mallit käyttöösi.

  • Asiakastyön tavoitteet arjessa – apuna laadun ja ammatillisuuden kehittämisessä

Millaisia tavoitteita työyhteisöllänne on asiakastyön laadun parantamiseksi? Miten toimintasuunnitelmat ja asiakaskohtaiset tavoitteet tulevat eläviksi ja valintojamme paremmin ohjaaviksi? Millaista ammatillisen otteen kehittymistä tavoittelette?

Päivän viimeisessä osassa opimme työkaluja asiakastyön tavoitteiden viemiseksi käytäntöön. Selkeän menetelmän avulla voit johtaa kaikenlaisia muutos- ja kehityshankkeita.

Koulutuksen toteuttaminen

Kouluttajana toimii Jarmo Tiri, jolla on vahva kokemus yksityisen sosiaalipalvelualan ja erityisesti kehitysvammasektorin yksiköiden ja johdon työnohjauksesta. Sen lisäksi Jarmolla on pitkä kokemus mm. myynnin ja markkinoinnin johtamisesta ja henkilökohtaisen avun toimialalta.

Koulutus toteutetaan Teamsissä.

Ilmoittautuminen

Lisätietoja tulevista koulutuksista: Susanna Rieppo, susanna.rieppo@kvl.fi, p. 050 329 0511

Tutustu myös Jarmo Tirin työnohjauksiin.

Peruutusehdot

Veloitukseton peruutus voidaan tehdä ennen viimeistä virallista ilmoittautumispäivää.

Mikäli henkilö on estynyt osallistumaan sairauden tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi, voi hän lähettää toimipaikastaan toisen henkilön tilalle. Tästä tulee ilmoittaa etukäteen koulutuksen järjestäjälle (outi.raunetvuo@saavuta.fi).

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuneista peruutuksista peritään 50 % koulutuksen osallistumismaksusta. Jos peruutuksen syynä on oma tai lapsen sairaus (kopio lääkärintodistuksesta tulee esittää), toimistokuluina veloitetaan 40 euroa. Koko maksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan.

Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy pidättää oikeuden koulutuksen peruuttamiseen ja muutoksiin esimerkiksi kouluttajan sairastumisen tai vähäisen osanottajamäärän vuoksi.