Emotionaalisen kehityksen arviointi

Ihmisen emotionaalinen kehitysvaihe vaikuttaa tämän kykyyn säädellä tunteitaan ja käyttäytymistään. Kehitysvammaiselle ihmiselle oman toiminnan säätely voi olla vaikeaa, ja hän saattaa tarvita siihen tukea.

Emotionaalinen kehitys

  • tarkoittaa tunteiden eriytymisen, tunnistamisen ja säätelyn kehittymistä
  • vaikuttaa vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen muotoutumiseen
  • nivoutuu yhteen ihmisen kognitiivisen, sosiaalisen ja sensomotorisen kehityksen kanssa
  • näkyy esimerkiksi ihmisen kyvyssä hallita käyttäytymistään ja toimia tavoitteellisesti.

EMO on arviointiväline, jonka tavoitteena on saada käsitys ihmisen emotionaalisen kehityksen vaiheesta. Arviointi auttaa ymmärtämään ja tunnistamaan haastavaan käyttäytymiseen johtaneita syitä ja vähentämään haastavaa käyttäytymistä. Arvioinnin avulla kehitysvammaisen henkilön lähi-ihmisten on helpompi pohtia tämän tuen tarpeita yksityiskohtaisemmin sekä suunnitella yksilöllisempiä tukitoimia.

Kokemuksia EMO-arviointivälineen käytöstä

Emotionaalisen kehityksen arviointivälineen käytöstä on hyviä kokemuksia kehitysvammaisten henkilöiden psykososiaalisen kehityksen tukemisessa. Välinettä on kehitetty 1990-luvulta alkaen Belgiassa, ja ensimmäinen suomenkielinen versio saatiin 2016. Arviointivälineen käyttöä on vahvistettu Suomessa Kehitysvammaliiton kaksivuotisessa EMO-hankkeessa.

Arviointivälineen on havaittu olevan toimiva keino arvioida kehitysvammaisen ihmisen emotionaalista kehitystä ja vähentää esimerkiksi psyykenlääkkeiden käyttöä. Arviointi parantaa sekä kehitysvammaisen ihmisen että hänen lähi-ihmistensä elämänlaatua.

Tarjoamme koulutusta EMO-arviointivälineen käytöstä

Sinäkin voit oppia hyödyntämään EMO-arviointivälinettä koulutustemme avulla. EMO-koulutus sopii sinulle, jos työskentelet kehitysvamma-alalla, sinulla on kehitysvammainen läheinen tai olet muuten motivoitunut kehittämään osaamistasi.

EMO-koulutuspolku sisältää neljä tasoa, joiden edellinen taso täytyy olla suoritettuna ennen seuraavalle tasolle siirtymistä.

  1. Perustieto
  2. Syventävä tieto
  3. Arvioijatieto
  4. Kouluttajatieto

Tulevat EMO-koulutukset

Syventävää tietoa emotionaalisen kehityksen arvioinnista, to 19.10.2023 ja ke 29.11.2023

Koulutukseen osallistuminen edellyttää perustietokoulutuksen käymistä. Koulutus järjestetään etänä Teams-yhteydellä. Kahden koulutuspäivän hinta yhteensä on 550 e + alv 24 %. Kehitysvammaliiton jäsenet saavat 10 prosentin alennuksen koulutuksistamme.

Kouluttajana toimii neuropsykologian erityispsykologi Oili Sauna-aho. Ensimmäisessä koulutuspäivässä pääset syventämään osaamistasi emotionaalisen kehityksen arvioinnista ja kehityspsykologiasta. Koulutuskertojen välissä teet tehtävän, jossa saat harjoitella arviointivälineen käyttöä ja suunnitella ohjausta tutun asiakkaan kanssa. Toisessa koulutuspäivässä opit lisää, kun käymme yhdessä läpi osallistujien tehtäviä ja lähestymme aihetta erityisteemojen kautta.

Ilmoittaudu mukaan tällä Webropol-lomakkeella.

Koulutuksen alustava ohjelma

Torstai 19.10.2023
99.20 Aloitus ja tutustuminen
9.2010 Emotionaalisen kehityksen neuropsykologinen tausta 
1011.15 Emotionaalisten kehitysvaiheiden kertausta ja syventämistä
11.1512 Lounas
1213 Arvioinnin perusteella tarvittavan ohjauksen ja tuen määrittelystä
13.3013.45 Tauko
13.4514.30  Ohjauksen ja tuen määrittely jatkuu
14.3015 Keskustelua ja välitehtävän anto

Keskiviikko 29.11.2023
99.20 Aloitus
9.2011.15 Arviointitehtävien läpikäymistä ja kommentointia
11.1512 Lounas
1213.30 Emotionaalisen kehityksen erityiskysymyksiä
13.3013.45 Tauko
13.4514.30 Emotionaalisen kehityksen erityiskysymyksiä
14.3015 Keskustelua