Emotionaalisen kehityksen arviointi

Ihmisen emotionaalinen kehitysvaihe vaikuttaa tämän kykyyn säädellä tunteitaan ja käyttäytymistään. Kehitysvammaiselle ihmiselle oman toiminnan säätely voi olla vaikeaa, ja hän saattaa tarvita siihen tukea.

Emotionaalinen kehitys

  • tarkoittaa tunteiden eriytymisen, tunnistamisen ja säätelyn kehittymistä
  • vaikuttaa vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen muotoutumiseen
  • nivoutuu yhteen ihmisen kognitiivisen, sosiaalisen ja sensomotorisen kehityksen kanssa
  • näkyy esimerkiksi ihmisen kyvyssä hallita käyttäytymistään ja toimia tavoitteellisesti.

EMO on arviointiväline, jonka tavoitteena on saada käsitys ihmisen emotionaalisen kehityksen vaiheesta. Arviointi auttaa ymmärtämään ja tunnistamaan haastavaan käyttäytymiseen johtaneita syitä ja vähentämään haastavaa käyttäytymistä. Arvioinnin avulla kehitysvammaisen henkilön lähi-ihmisten on helpompi pohtia tämän tuen tarpeita yksityiskohtaisemmin sekä suunnitella yksilöllisempiä tukitoimia.

Kokemuksia EMO-arviointivälineen käytöstä

Emotionaalisen kehityksen arviointivälineen käytöstä on hyviä kokemuksia kehitysvammaisten henkilöiden psykososiaalisen kehityksen tukemisessa. Välinettä on kehitetty 1990-luvulta alkaen Belgiassa, ja ensimmäinen suomenkielinen versio saatiin 2016. Arviointivälineen käyttöä on vahvistettu Suomessa Kehitysvammaliiton kaksivuotisessa EMO-hankkeessa.

Arviointivälineen on havaittu olevan toimiva keino arvioida kehitysvammaisen ihmisen emotionaalista kehitystä ja vähentää esimerkiksi psyykenlääkkeiden käyttöä. Arviointi parantaa sekä kehitysvammaisen ihmisen että hänen lähi-ihmistensä elämänlaatua.

Tarjoamme koulutusta EMO-arviointivälineen käytöstä

Sinäkin voit oppia hyödyntämään EMO-arviointivälinettä koulutustemme avulla. EMO-koulutus sopii sinulle, jos työskentelet kehitysvamma-alalla, sinulla on kehitysvammainen läheinen tai olet muuten motivoitunut kehittämään osaamistasi.

EMO-koulutuspolku sisältää neljä tasoa, joiden edellinen taso täytyy olla suoritettuna ennen seuraavalle tasolle siirtymistä.

  1. Perustieto
  2. Syventävä tieto
  3. Arvioijatieto
  4. Kouluttajatieto

Kouluttajana toimii neuropsykologian erityispsykologi Oili Sauna-aho. Perustietokoulutuksessa saat tietoa emotionaalisesta kehityksestä ja sen arvioinnista. Syventävässä koulutuksessa lisäät osaamistasi emotionaalisen kehityksen arvioinnista ja kehityspsykologiasta.

Kysy EMO-koulutuksista

Kysy tulevista koulutuksista tai pyydä koulutustarjous organisaatiollesi: outi@saavuta.fi tai 0503451456.