Työnohjaus tiimin ja johtamisen tueksi

Työnohjaus toimii monessa roolissa asiakasyksikön tilanteen mukaisesti. Se voi auttaa työyhteisöjä mm. seuraavissa kehityskohteissa:

 • Vahvistaa työyhteisön sosiaalisia suhteita, selkeyttää ja kirkastaa perustehtävää sekä lisätä työn merkityksellisyyden kokemusta
 • Yhtenäistää asiakastyön toimintamalleja ja edistää uusien asiakasyhteistyön toimintamallien käyttöönottamista
 • Parantaa yhteistyötä, lisätä työntekijöiden keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta sekä tukea vaikeiden asiakas- ja omaisyhteistyön käsittelyä
 • Auttaa työn uudelleen organisoinnissa, vahvistaa onnistumisen tunteita, ammatillista itsetuntoa sekä sisäistä motivaatiota ja vastuun kantamista

Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa toimimme ryhmänä ja katse tulevaisuudessa.

 • Rakennamme parempaa huomista. Ongelmissa rypeminen ei auta eteenpäin.
 • Nostamme onnistumisen esiin, opimme toistemme kokemuksesta ja ymmärryksestä.
 • Luotamme prosessiin, kokemukset tuovat tärkeät teemat käsittelyyn.

Työnohjauksen prosessi ryhmien kanssa

 • Työnohjauksessa yhdessä ajatteleminen selkiyttää mieltä, luo toiveikasta tulevaisuutta ja avaa käytännönläheisiä polkuja parempiin työpäiviin.
 • Työnohjauksista syntyy visualisointi.
 • Työnohjauksen purku ja reflektio yksikön johtajan ja tiimin vetäjien kanssa .
 • Käytäntöön vieminen ja reflektio

Työnohjausprosessi auttaa myös yksiköiden johtoa hyödyntämään prosessissa avautuvia mahdollisuuksia.

Työnohjaajana toimii Jarmo Tiri/Ratkaisutoimisto Aamupäivä. Jarmolla on vahva kokemus yksityisen sosiaalipalvelualojen ja erityisesti kehitysvamma-sektorin yksiköiden ja johdon työnohjauksesta. Lisäksi Jarmolla on pitkä kokemus mm. myynnin ja markkinoinnin johtamisesta ja henkilökohtaisen avun toimialalta.  Työnohjauksessa Jarmo hyödyntää tilanteen mukaan myös työyhteisösovittelijan ja fasilitoinnin osaamisia.

Ota yhteyttä – millaisessa tilanteessa haluatte eteenpäin?

Kysy maksutonta aloitustapaamista outi.raunetvuo@saavuta.fi, p. 050 354 1456

Saat yhteisen luottamuksellisen suunnittelupalaverin Jarmon kanssa ja samalla tuntumaa yhteistyöstä.

Hinta

Työnohjauksen hinta muodostuu tarpeeseenne räätälöitävän prosessin mukaan. Yhden tapaamiskerran hinta on 400 € + alv 24 %/ 90 min. Hinta sisältää etänä toteutettavan purkutilaisuuden johdolle.