Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy

Kuvassa Saavuta Asiantuntijapalvelu Oy logo sekä Kehitysvammaliitto logo.

Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy on Kehitysvammaliiton täysin omistama yritys. Yrityksemme tuotot ohjataan Kehitysvammaliiton toimintaan, jolla vahvistetaan kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassamme. Lue lisää Kehitysvammaliiton verkkosivulta.

Osallista. Selkeytä. Saavuta.

 • Tavoitteenamme on luoda yhdessä asiakkaittemme kanssa yhteiskunta, joka on mahdollisimman osallistava kaikille.
 • Palveluidemme avulla opit keinoja, kuinka sinä, yrityksesi tai organisaatiosi voitte paremmin ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä sekä tuottaa selkeää ja saavutettavaa tietoa, josta on hyötyä kaikille.

Tavoitteemme ja arvomme

Olemme vahvasti arvopohjainen yritys, ja toimimme Kehitysvammaliiton tavoitteiden ja arvojen mukaisesti.

Tavoitteemme

Yhdenvertaisuus

Lähtökohtamme on, että yhteiskuntamme on kaikille ihmisille yhdenvertainen riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, vammastaan, terveydentilastaan, kansallisesta alkuperästään, kielestään, vakaumuksestaan, mielipiteestään, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Painotamme kaikkien mukaan ottamista sekä jokaisen ihmisen toimijuutta. Yhdenvertaisessa yhteiskunnassamme henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin osallistua, saada palveluja, päästä koulutukseen ja saada työtä.

Edelläkävijyys

Edelläkävijyys merkitsee meille osaamisen, toiminnan, tuotteiden ja palveluiden jatkuvaa kehittämistä ja uudistamista yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Uudistamme työn tekemisen muotoja ja toimimme vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

Kumppanuus

Teemme yhteistyötä vammaisten ihmisten sekä heidän lähi-ihmistensä kanssa. Toimintamme ulottuu koko Suomeen. Tavoittelemme yhä vahvempaa yhteistyötä lähiyhteisöjen sekä valtakunnallisten ja paikallisten järjestöjen sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Kehitämme verkostoitumista ja haemme aktiivisesti uusia jäseniä ja kumppanuuksia perinteisten kumppanuuksien rinnalle. Tuomme yhdessä alan kiinnostavuuden ja monipuolisuuden esille.

Arvomme

Ihmisarvo

 • Puolustamme jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa.
 • Emme tingi perus-ja ihmisoikeuksista.
 • Edistämme moninaisuutta, inhimillisyyttä ja kestävää kehitystä yhteiskunnassa.
 • Edistämme yhdenvertaisuutta ja omannäköisen elämän toteutumista.
 • Vahvistamme arvostavan puheen ja toiminnan kulttuuria.
 • Edistämme alan ammattilaisten arvostusta.

Luottamus

 • Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa.
 • Työmme perustuu tutkittuun tietoon.
 • Parannamme toimintamme laatua yhdessä kumppaneiden sekä asiakkaidemme kanssa.
 • Kehitämme ja uudistamme jatkuvasti osaamistamme.

Ilo

 • Luomme iloa ja hyvinvointia yhdessä tekemällä.
 • Uskomme tulevaisuuteen ja kehittymismahdollisuuksiin.
 • Uskomme, että pienetkin hyvät teot ovat tärkeitä.

Rohkeus

 • Etsimme ratkaisuja ja tuomme esille uusia avauksia.
 • Otamme rohkeasti kantaa epäkohtiin.
 • Edistämme kokeilevaa kulttuuria ja kannustamme luovuuteen.
 • Muutamme toimintakulttuuria yhdessä kumppaneiden kanssa.

Läheisyys

 • Käymme avointa keskustelua ja luomme yhdessä tekemisen kulttuuria.
 • Arvostamme toistemme tekemää työtä.
 • Olemme helposti lähestyttäviä ja kuuntelemme erilaisia näkökulmia.
 • Viestimme ihmisille ymmärrettävällä tavalla.
 • Vahvistamme keinoja vuorovaikutukseen.