FASD

FASD (fetal alcohol spectrum disorders) tarkoittaa alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden laajaa kirjoa. FASD koskettaa suurta joukkoa lapsia, nuoria ja aikuisia, sillä vuosittain syntyy 600–3000 lasta, joita äidin alkoholinkäyttö on vaurioittanut pysyvästi.

Näin ollen FASD on

  • 2,5 kertaa yleisempi kuin autismi
  • 19 kertaa yleisempi kuin CP-vamma
  • 28 kertaa yleisempi kuin Downin syndrooma.

Tukea elämään FASD-diagnoosin kanssa

FASD-diagnosoidut lapset ja nuoret tarvitsevat laaja-alaista ja yksilöllistä tukea sekä apua oppimisessa ja elämässä selviytymisessä pitkälle aikuisuuteen asti. Myös heidän lähi-ihmisensä saattavat tarvita tukea arjen keskelle. FASD-mentorointi tarjoaa tukea vanhemmuuteen silloin, kun perheessä on sikiöaikana alkoholille altistunut lapsi tai nuori. Mentoroinnin tavoitteena on kasvaa vanhemmuuteen FASD-lapsen tai -nuoren kanssa, saada voimavaroja arkeen ja jakaa kokemuksia vertaisten kanssa.