Arvokas ikääntyminen -peruskurssi

Kehitysvammaliiton ja Vaalijalan yhteistyössä kehittämä Arvokas ikääntyminen -verkkokurssi tarjoaa perustietoa ikääntymiseen liittyvistä muutoksista ja niiden vaikutuksista kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten elämään ja heidän tarvitsemaansa tukeen. Kurssin kesto on noin 16 tuntia.

Kurssi sisältää neljä teemaa:

  • ihmisen ikääntyminen
  • kehitysvammaisen henkilön ikääntyminen
  • näkökulmia hyvään ikääntymiseen
  • tuki hyvään ikääntymiseen.

Kurssi sisältää videoita, videoluentoja, tekstimateriaalia sekä verkkokeskustelua ja oppimistehtäviä. Kehitysvammaisuuteen liittyviin erityispiirteisiin ikääntymisessä syvennytään sekä tutkimustiedon että kurssilla jaettavien kokemusten kautta. Kurssin oppimistehtävät ohjaavat pohtimaan teemoja sekä omakohtaisesti että työyhteisössä, yhdessä ikääntyvien kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden kanssa. Kurssin sisällön on tuottanut gerontologi Sirpa Granö.

Verkkokurssi soveltuu niin yksittäiselle työntekijälle omassa tahdissa opiskeltavaksi kuin työyhteisön kanssa yhtä aikaa suoritettavaksi. Kurssi on ohjattu, eli saat tehtävistä henkilökohtaisen palautteen sekä todistuksen kurssin suorittamisesta.

Verkkokurssin hinta on 400€ + alv24%

Huom! Ryhmille räätälöidään hinnat erikseen!