Arvokas ikääntyminen -verkkokurssi

Jokainen meistä ansaitsee mielekkään ja yksilöllisen vanhuuden. Kehitysvammaisten ja autisminkirjon ihmisten ikääntymiseen liittyy tiettyjä erityispiirteitä, jotka täytyy ottaa huomioon eläkkeelle siirtymisen tukemisessa.

Miten kehitysvammaisen ihmisen arvokasta ikääntymistä tuetaan?

Kehitysvammaisten ihmisten elinikä on viime vuosikymmeninä kasvanut muuta väestöä nopeammin, ja iäkkäät kehitysvammaiset ovat voimakkaimmin kasvava kehitysvammaisten ryhmä.  Suurimmalla osalla kehitysvammaisista ihmisistä ikääntymisen muutokset näkyvät aikaisemmin kuin väestössä keskimäärin.

Kehitysvammaliiton ja Vaalijalan yhteistyössä kehittämä Arvokas ikääntyminen -verkkokurssi tarjoaa tietoa ikääntymiseen liittyvistä muutoksista ja niiden vaikutuksista kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten elämään ja heidän tarvitsemaansa tukeen.

Kurssi sisältää seuraavat teemat:

  • ihmisen ikääntyminen
  • kehitysvammaisen henkilön ikääntyminen
  • näkökulmia hyvään ikääntymiseen
  • tuki hyvään ikääntymiseen.

Kurssi sisältää videoita, tekstimateriaalia, verkkokeskustelua sekä oppimistehtäviä. Kehitysvammaisuuteen liittyviin erityispiirteisiin ikääntymisessä syvennytään tutkimustiedon ja kurssilla jaettavien kokemusten kautta. Kurssin oppimistehtävät ohjaavat pohtimaan teemoja sekä omakohtaisesti että työyhteisössä, yhdessä ikääntyvien kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden kanssa. Kurssin sisällön on tuottanut gerontologi Sirpa Granö.

Verkkokurssi soveltuu niin yksittäiselle työntekijälle omassa tahdissa opiskeltavaksi kuin työyhteisön kanssa yhtä aikaa suoritettavaksi. Kurssi on ohjattu, eli saat tehtävistä henkilökohtaisen palautteen sekä todistuksen kurssin suorittamisesta.

  • Verkkokurssin kesto on noin 16 tuntia.
  • Verkkokurssin hinta on 400 € + alv 24 %.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Heräsikö sinulla kysyttävää kurssista? Ota meihin rohkeasti yhteyttä. Ryhmille räätälöimme hinnat erikseen.