FASD-mentorointi

FASD-mentorointi tarjoaa tukea vanhemmuuteen silloin, kun perheessä on sikiöaikana alkoholille altistunut lapsi tai nuori. Mentoroinnin tavoitteena on kasvaa vanhemmuuteen FASD-lapsen tai -nuoren kanssa, saada voimavaroja arkeen ja jakaa kokemuksia vertaisten kanssa. Se on myös ennaltaehkäisevää palvelua, joka tuo pitkällä aikavälillä säästöjä niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin.

Mentorointi on suosittu ja tehokas keino tukea vanhempien jaksamista

FASD-mentorointi tarjoaa käytännöllistä apua arjen tilanteisiin. Mentoroinnin avulla perheen vanhemmilla on mahdollisuus keskustella vertaistensa kanssa sekä saada tukea vanhemmuuteen ja tunteidensa käsittelyyn. Mentorointi on aina luottamuksellista ja vaitiolovelvollisuuteen perustuvaa.

Mentorina toimii kokenut ja koulutettu vanhempi tai sijaisvanhempi. Hän on käynyt Perhehoitoliiton mentorikoulutuksen ja kouluttautunut sen jälkeen FASD-mentoriksi Kehitysvammaliitossa. Jokainen osallistuja tekee mentorointisopimuksen sijoittaja- tai hoitotahon kanssa. Sopimuksessa sovitaan mentoroinnin tavoitteista ja tapaamisten tiheydestä ja kestosta. Mentoroinnista vastaava työntekijä seuraa prosessia.

FASD-mentoroinnissa etsitään vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten auttaa perhettä kasvamaan lapsen vamman kanssa?
  • Miten lisätä perheen ymmärrystä lapsen vammasta ja vaikutuksista arkeen?
  • Millä tavoin FASD voi ilmetä ja muuttaa ilmenemistään eri kehitysvaiheissa?
  • Millaisia kokemuksia vertaisilla on onnistuneista hoitopoluista ja -kontakteista?

Mentoritapaamiset ja mentoroinnin hinnat

Tapaamiset toteutetaan lähitapaamisina perheen kotona. Tapaamisia on perheen toiveista riippuen 1–2 kertaa kuukaudessa. Ensimmäisessä tapaamisessa perhe tutustuu mentoriin ja tekee päätöksen mentoroinnin aloittamisesta.

Yhden mentorointikerran kesto on 90 minuuttia. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme 10–15 kerran mentorointipakettia. Mentorointipaketit voidaan kuitenkin laatia tilaajan toiveiden mukaan.

Yhden kerran mentoroinnin hinta on 250 euroa + alv 24 %. Lisäksi tilaaja maksaa mentorin mahdolliset matkakulut. Kehitysvammaliiton jäsenet saavat palveluistamme 10 prosentin alennuksen.

Lisätietoa

FASD-mentorointien tilaukset
Outi Raunetvuo, Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy
outi.raunetvuo@saavuta.fi

Mentorointi yleisesti
Anu Lehtosaari, Perhehoitoliitto
anu.lehtosaari@perhehoitoliitto.fi