Verkkokurssit

Verkkokurssit ovat vaivaton ja edullinen tapa pitää yllä ja päivittää henkilökunnan osaamista. Opiskelija voi suorittaa opintoja joko työn ohessa tai vaikka omalta kotisohvalta omaan tahtiinsa. Osa verkkokursseista on täysin itsenäisesti suoritettavia, mutta joissakin opiskelija saa myös henkilökohtaista palautetta tehtäväsuorituksistaan.

Arvokas ikääntyminen -peruskurssi

Arvokas ikääntyminen -verkkokurssi tarjoaa perustietoa ikääntymiseen liittyvistä muutoksista ja niiden vaikutuksista kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten elämään ja heidän tarvitsemaansa tukeen. Kurssi sisältää videoita, videoluentoja, tekstimateriaalia sekä verkkokeskustelua.

OSAAJAN STARTTI – perustietoa kehitysvammaisuudesta

Oletko juuri aloittanut työskentelyn alalla tai haluatko löytää työhösi uutta näkökulmaa? Tämä verkkokurssi on tarkoitettu juuri sinulle! Kurssi koostuu kolmesta pääteemasta: mitä on kehitysvammaisuus, vuorovaikutus sekä arvot ja asenteet.

TOIMI® toimintakyvyn kuvaaminen kehitysvammaisilla

TOIMI® -kuvausprosessissa luodaan yleiskuva henkilön selviytymisestä hänen nykyisissä asuin- tai toimintaympäristöissään ja elämäntilanteessaan. Tarkastelun kohteena ovat ovat hänen taitonsa ja voimavaransa sekä niiden käyttöä estävät tai haittaavat asiat. Verkkokurssin avulla perehdyt TOIMI®-kuvausmenetelmään, saat lomakkeen sekä perehdyt sen täyttöön ja kuvaustuloksen käyttöön liittyviin asioihin

HYP-verkkokurssit

HYP (Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin) on tapa olla vuorovaikutuksessa kommunikoinnissaan tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. Sen tarkoituksena on varmistaa, että yhteisössä on päivittäin riittävästi aikaa mukavalle, henkilön aloitteesta lähtevälle yhdessäololle. Toimintatapa sopii hyvin erilaisiin ympäristöihin, kuten ryhmäkoteihin, päivätoimintaan, kouluun tai päiväkotiin. Valittavana on kaksi kurssia: HYP-toteuttajan ja HYP-käynnistäjän verkkokurssi.