Toimi-menetelmän käyttökoulutus

Toimi ® on kehitetty vammaispalveluissa tehtävän tuki- ja palvelusuunnittelun työkaluksi. Sen avulla laaditaan laaja-alainen kuvaus vammaispalvelujen käyttäjän psykososiaalisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksista ja voidaan tunnistaa toimintakyvyn vahvuudet ja rajoitukset. Toimintakyvyn vahvuudet kertovat voimavaroista mielekkääksi koettuun elämään ja toimintakyvyn rajoitukset auttavat paikantamaan niitä toimintoja, joista suoriutumiseen henkilö tarvitsee apua tai tukea.

Toimi®-menetelmän ensisijainen kohde ovat ne vammaispalvelujen asiakkaat joilla on kehitysvamma. Sen käyttöalue on kuitenkin laajempi. Sen avulla voidaan laatia kuvaus myös muilla tavoin vammaisten henkilöiden toimintakyvystä, ainakin niiden, joilla on puhevamma tai keskushermoston sairaus tai vamma. Koska Toimi® kattaa psykososiaalisen toimintakyvyn eri puolet, sitä voidaan tietyissä tapauksissa käyttää myös mielenterveyskuntoutujien tuen ja palveluiden tarpeiden jäsentämiseen.

Kurssin kesto on noin neljä tuntia. Kurssi koostuu videoluennosta, tekstimateriaaleista, esimerkkitarinoista, lomakkeen täyttövinkeistä sekä pienimuotoisista tehtävistä.

Kurssi sisältää neljä osaa:

  • toimintakyvyn käsite
  • perustietoa Toimi®-lomakkeesta
  • lomakkeen täyttövinkit
  • Toimi®-kuvaustuloksen hyödyntäminen arjessa.

Verkkokurssi soveltuu niin yksittäiselle työntekijälle omassa tahdissa opiskeltavaksi kuin työyhteisön kanssa yhtä aikaa suoritettavaksi.  Kurssi on itsenäisesti suoritettava ja kurssin suorittamisesta saa todistuksen. Kurssin hintaan sisältyy Toimi® pdf-lomake.

Verkkokurssin hinta on 100€ +alv24%

Huom! Ryhmille räätälöidään hinnat erikseen!