Arvioinnit

Haluatko tietää, ovatko yrityksesi tai yhteisösi verkkosivut saavutettavat? Tilaa meiltä saavutettavuusarviointi, ja saat yksityiskohtaiset ohjeet verkkosivujesi saavutettavuuden parantamiseksi!

Saavutettavuusdirektiivi asettaa julkisille palveluntuottajille velvoitteen toteuttaa verkkopalvelunsa saavutettavasti. Myös kaupallisten toimijoiden kannattaa huomioida kuluttajat, jotka tarvitsevat saavutettavia palveluita. Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki!
Me emme kiinnitä arvioinnissa huomiota pelkästään tekniseen saavutettavuuteen, vaan tarkastelemme sivujasi laajemmasta näkökulmasta. Saavutettavuuden arvioinnissa meillä on aina mukana myös kokemusasiantuntijoita eli henkilöitä, joilla on jonkinasteisia kognitiivisia tai muita haasteita verkkosivujen käytössä. Näin saat myös aitoa kokemustietoa siitä, onko verkkosivujanne helppo käyttää, onko sisältö ymmärrettävää ja millä tavalla näitä voisi kehittää. Pyydä tarjous saavutettavuuden arvioinnista!